Sarajevo

Otomanski guverner koji je upravljao Bosnom, Hadži Mehmed-paša Kukavica, izgradio je prvu česmu na Baščaršiji 1753. godine. Česmu je 1891. godine na sadašnje mjesto premjestio arhitekta Aleksandar Vitek, koji ju je rekonstruirao u maurskom stilu, kao kopiju kamenog sebilja iz Konstantinopolja.